Polityka prywatności

Polityka prywatności
Jakie informacje zbieramy?


My (Info Technology Supply Ltd z 2 Hobbs House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow, Middlesex, HA1 3EX, UK, numer rejestracyjny firmy 2230502, numer VAT GB 529 011 667) zbieramy informacje od Ciebie, gdy stajesz się naszym klientem lub licencjobiorcą lub rejestrujesz się na naszej stronie internetowej (www.its-group.com), zapisujesz się na nasz newsletter lub wypełniasz formularz na naszej stronie. Jesteśmy zarejestrowani w UK Information Commissioner do obsługi danych osobowych - numer rejestracyjny ZA319618. Możesz zostać poproszony o podanie nam swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji lub numeru telefonu. Jeśli jesteś użytkownikiem strony internetowej możesz jednak odwiedzać naszą stronę anonimowo. Dla użytkowników strony oprócz tych informacji możemy zbierać informacje o Twojej przeglądarce, systemie operacyjnym, które części naszej strony odwiedzasz oraz adres IP. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów i Twojej zgody, jak określono poniżej.


Użytkownicy naszego oprogramowania lub oprogramowania stron trzecich podlegają również odpowiednim warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), które mają zastosowanie oprócz niniejszej polityki. W przypadku, gdy użytkownik podlega naszej lub strony trzeciej umowie EULA lub innej umowie z użytkownikiem, przetwarzamy również jego dane w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem. Do czego wykorzystujemy Twoje informacje?


Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie mogą być wykorzystane w jeden z poniższych sposobów w następujących celach:


- Aby wykonać naszą umowę z Tobą.
- Dla osób korzystających z naszej strony, aby spersonalizować Twoje doświadczenie z naszą stroną (Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby).
- Dla użytkowników strony w celu poprawy użyteczności naszej strony.
- Aby poprawić obsługę klienta (Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje prośby o sprzedaż i potrzeby w zakresie wsparcia).
- Aby przetwarzać transakcje (Twoje informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani udzielane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, z wyjątkiem wyraźnego celu dostarczenia zakupionego produktu lub zamówionej usługi).
- Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail do Ciebie, aby informować Cię o naszych produktach i usługach, które możesz chcieć.


Podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących Twojego zamówienia. Jeśli zdecydujesz się zapisać na naszą listę mailingową, będziesz otrzymywać wiadomości e-mail, które mogą zawierać wiadomości o firmie, aktualizacje i powiązane informacje o produktach.


Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości marketingowych, zamieszczamy jasne i łatwe instrukcje rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wiadomości.


Czy używamy plików cookie?
Tak, jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, używamy plików cookie, chyba że zdecydujesz się ich nie akceptować. Są to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy Państwa komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli Państwo na to pozwolą), co umożliwia witrynom lub systemom usługodawcy rozpoznanie Państwa przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji. Używamy plików cookie, aby zrozumieć i zapisać Twoje preferencje dla przyszłych wizyt i skompilować dane zbiorcze dotyczące ruchu na stronie i interakcji z nią, abyśmy mogli zaoferować lepsze doświadczenia użytkownika w przyszłości. Informacje na temat używanych przez nas plików cookie znajdują się na stronie https://www.its-group.com/company/cookies.


Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje stronom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom zewnętrznym Twoich danych osobowych. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, z których niektóre mogą znajdować się poza Wielką Brytanią/EOG, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkownika, w tym poprzez dostarczanie oprogramowania stron trzecich, tak długo, jak strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji i przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. W tym celu przekazujemy imię i nazwisko oraz adres e-mail takiej zaufanej strony trzeciej. W przypadku eksportowania danych osobowych w tych celach, przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów Wielkiej Brytanii i UE dotyczących ochrony danych, a użytkownik wyraża zgodę na eksport takich danych. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku, gdy uznamy to za stosowne w celu przestrzegania prawa, egzekwowania zasad obowiązujących na naszej stronie lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego lub innych osób. Jednakże informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych. W przypadku użytkowników naszych produktów SaaS, gdy otrzymujemy od Państwa dane osobowe, mogą one być przechowywane w produkcie takim jak Microsoft Azure na serwerach w USA, UE lub Wielkiej Brytanii.
 

Dane, które nam przekazujesz
Przekazuj nam tylko te dane osobowe, które wolno Ci przekazać. Upewnij się, że masz prawo lub zgodę od osób fizycznych przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli dostarczysz nam dane z naruszeniem tej klauzuli, co spowoduje dla nas straty lub doprowadzi do roszczeń osób trzecich, zabezpieczysz nas przed wszystkimi wynikającymi z tego stratami. Podobnie, nie należy dostarczać nam żadnych poufnych informacji, których nie wolno nam dostarczyć zgodnie z prawem.
 

Czas trwania
Gdy przekażesz nam swoje dane kontaktowe w celach marketingowych, będziemy je przechowywać do momentu rezygnacji z subskrypcji. Jak wspomniano powyżej, użytkownik otrzyma opcję rezygnacji z subskrypcji we wszystkich e-mailach marketingowych od nas. W przypadku innych danych osobowych, takich jak dane klienta, przechowujemy je tak długo, jak wymagają tego przepisy podatkowe i inne, czyli co najmniej sześć lat od daty nawiązania z nami współpracy.


Linki do stron trzecich
Od czasu do czasu, według naszego uznania, możemy włączyć lub zaoferować produkty lub usługi osób trzecich na naszej stronie internetowej. Te strony internetowe osób trzecich mają odrębne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treść i działalność tych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej strony i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych stron.


Prawa do danych i ich usuwanie
Jeśli chcesz, aby dane, które przechowujemy na Twój temat zostały usunięte lub abyśmy mieli do nich dostęp, lub jeśli chcesz złożyć skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres compliance@its-group.com.
Masz prawo do poprawienia przez nas wszelkich danych o Tobie, które są niedokładne. Powiadom nas, jeśli tak się stanie. W przypadku niektórych klientów możesz mieć konto, na którym możesz się zalogować i samodzielnie poprawiać dane.


Twoja zgoda
Zgadzając się na korzystanie z naszego oprogramowania, przystępując do naszej umowy EULA i/lub korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności na stronie internetowej.


Zmiany w naszej polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, zamieścimy te zmiany na stronie polityki prywatności naszej strony internetowej.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2020 Info Technology Supply Ltd. Zarejestrowana w Anglii i Walii.
2 Hobbs House, Harrovian Business Village, Bessborough Road, Harrow, Middlesex, HA1 3EX, UK. Nr rej. 223050.